Đề xuất chuyển FLC, ROS, HQC, DLG qua HNX sẽ giúp HOSE chống nghẽn lệnh hơn 30%

Hiện nay tình trạng nhất nhối của giao dịch HOSE là “chỉ giao dịch buổi sáng” và buổi chiều là “Đơ” làm các NĐT hoang mang trong đó có mình vì không biết khi nào khắc phục được.