Giá thuê nhân công cực thấp: "Lợi thế so sánh thách thức" của quốc gia là gì?

Sáng nay đọc bài báo trên vneconomy mà không khỏi băn khoăn. Tăng trưởng bằng nhân công giá rẻ thì có gì đáng tự hào đâu, bởi khi pháp luật chưa hoàn thiện, các nghiệp đoàn chưa bảo vệ được người lao động, "lao động thu nhập thấp" thường đi cùng với việc phẩm giá bị coi thường, cơ hội học hỏi, tiếp cận tri thức mới bị hạn chế.