Nguyễn Hoàng Group và chiến lược tập trung vào giáo dục

Giai đoạn 2017 - 2019, CTCP Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng (NHG) – công ty hạt nhân trong hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng Group – liên tục báo lãi hàng trăm tỉ đồng.