BII và TDH hợp tác chiến lược, cùng phát triển 5 dự án bất động sản

CTCP Louis Land (BII) và CTCP phát triển nhà Thủ Đức (TDH) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm triển khai hợp tác phát triển các dự án của 2 doanh nghiệp.