Đọ tài sản các tỷ phú Việt được thế giới vinh danh

Tính đến ngày 7/2/2021, danh sách các tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes ghi nhận tiếp tục duy trì 6 người.