Kỳ 32: Coteccons chi 345 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ, chuẩn bị nguồn lực để phát hành ESOP, để thực hiện cam kết với CBNV

Đây là động thái được xem là nỗ lực trấn an tâm lý cán bộ nhân viên (CBNV) của Coteccons (CTD) sau khi Kusto chính thức nắm trọn quyền điều hành Coteccons (CTD) từ tháng 10/2020. Điều này cho thấy sau bức tâm thư lần thứ 2 của tân chủ tịch Bolat Duisenov được gửi cách đây 2 tuần, những cam kết của Công ty với CBNV đã được thực hiện.