Vì sao TPBank được cấp room tăng trưởng tín dụng cao nhất?

VCBS cho biết, TPBank được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao nhất ngành trong quý 3/2021.