Ngân hàng được cơ cấu, giãn hoãn nợ đến tháng 6/2022

08/09/2021 18:03

So với quy định tại Thông tư 01/2020, NHNN đã cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ, giãn hoãn nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thêm 6 tháng.

Đây là quy định mới tại Thông tư 14 mới được Ngân hàng Nhà nước ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020 quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, cơ quan quản lý tiền tệ đã chính thức cho phép các ngân hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi phát sinh trước ngày 1/8 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính và phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ 23/1/2020 đến 30/6/2022.

Trước đó, Thông tư 01/2020 chỉ cho phép các ngân hàng cơ cấu lại thời gian trả nợ đối với các khoản cho vay trước ngày 10/6/2020 và phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi trong khoảng thời gian 23/1/2020 đến 31/12/2021.

Như vậy, so với quy định cũ, Thông tư mới cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ, giãn hoãn nợ thêm 6 tháng đến giữa năm 2022.

Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung thêm một trường hợp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là khi số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 1/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày 7/9/2021.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải đánh giá được khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch bệnh.

Các ngân hàng được phép kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ cho khách hàng đến tháng 6/2022. Ảnh: Nam Khánh.

Đồng thời, khách hàng cũng phải có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các ngân hàng đánh giá khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

Thời hạn cơ cấu lại nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày ngân hàng thực hiện cơ cấu lại nợ hoặc từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại.

Với quy định về miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng vay vốn, các ngân hàng được phép tự quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 1/8/2021 từ hoạt động cấp tín dụng, trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó, nghĩa vụ trả nợ gốc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại Thông tư mới cũng kéo dài đến ngày 30/6/2022.

Trước đó, quy định này chỉ cho phép các ngân hàng miễn, giảm lãi, phí đối với phần dư nợ phát sinh trước 10/6/2020 mà nghĩa vụ trả nợ đến hạn trong khoảng thời gian từ 23/1/2020 đến 31/12/2021.

Theo NHNN, mục đích của việc sử đổi, bổ sung Thông tư 01 như trên là để tiếp tục tạo điều kiện, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua dịch Covid-19. Xem xét cho khách hàng vay vốn mới để phục hồi, duy trì sản xuất thông qua giải pháp tình thế về cơ chế là Thông tư 01 để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn trong dịch bệnh.

Ngoài ra, các quy định mới cũng giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống ngân hàng xuất phát từ việc Thông tư 01 tạm thời cho phép các nhà băng giữ nguyên nhóm nợ (không ghi nhận mức độ rủi ro thực tế của khách hàng do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19).

Quang Thắng
Bạn đang đọc bài viết "Ngân hàng được cơ cấu, giãn hoãn nợ đến tháng 6/2022" tại chuyên mục Tài chính. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về hòm thư lienhe@cafebusiness.vn hoặc liên hệ hotline 0988.355.606